ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ

ΛΗΨΗΣ  &  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  ΣΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ,  ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ  &  DAQ

 

 

 


ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  &   Video Security

 

 

 


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

System & Scientific Software  και   μProcessors based Analog & Digital Systems